Zes simpele manieren om af te maken waar je mee start

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we wél afmaken waar we aan beginnen?

Als je je doel duidelijk geformuleerd hebt, schrijf het dan op. Zeg het hardop tegen jezelf, zorg dat je het regelmatig ziet en kunt lezen. Zet het bijvoorbeeld op je telefoon, hang het op je keukenkastje, het toilet, je spiegel enzovoort. Start je dag met het hardop benoemen van je doel. Concentreer je op alles wat je ziet, hoort en voelt dat bijdraagt aan het behalen van het doel; daardoor kun je je aandacht richten op de interne en externe middelen die je nodig hebt om dit te bereiken. Op deze manier zorg je dat je emotioneel investeert en gepassioneerd en diep verbonden bent met dit doel; zo houd je het onder je aandacht en beschik je over de middelen die nodig zijn om het doel te behalen.

Hier zijn 6 eenvoudige manieren die ervoor zorgen dat je gegarandeerd altijd afmaakt waar je aan bent begonnen:

  1. Denk, voor je aan een nieuw project begint, eerst eens na over acties uit het verleden. Maak een lijst van projecten uit het verleden en de redenen waarom en hoe je bent gestopt met dit project. Zie je patronen van stoppen en starten? Dit kan belangrijke informatie zijn die je helpt je eigen gedrag en toekomstige inspanningen te veranderen. Soms kunnen we deze onderzoeksfase overslaan, maar we missen dan het verzamelen van essentiële informatie die kan helpen de afleidingen of obstakels inzichtelijk te maken. Bijvoorbeeld: als ik ga afvallen, weet ik dat het moeilijk vind om nee te zeggen tegen een taartje of iets lekkers. Als ik begin met sporten, weet ik dat ik het sporten ga overslaan als ik moe thuis kom en op de bank ga liggen.
  2. Ga vervolgens op zoek naar wat je kan helpen om op deze moeilijke momenten, die zeker gaan komen, toch door te zetten en vast te houden aan je plan. Zoek naar mensen in je omgeving, op televisie, boeken of online die jouw doel al bereikt hebben, kijk naar hoe zij het hebben volgehouden en gebruik hun informatie en tactieken voor jouw eigen plan. Iemand die dit zelf heeft meegemaakt, heeft zeker nuttige tips over valkuilen en hoe je daarmee om kunt gaan.
  3. Maak een plan en schrijf op hoeveel tijd, geld en middelen nodig zijn om het te voltooien. Kijk naar je agenda en plan de tijd in om te sporten, te koken enz. Zorg dat die benodigde tijd niet ingepikt kan worden door concurrerende activiteiten in je dagelijks leven.
  4. Plan een ruwe einddatum in. Wees daar flexibel in; soms heb je meer tijd nodig om een doel te behalen.
  5. Vergeet niet om behaalde resultaten te vieren, Na een week, een maand, halverwege en als je op driekwart van het project bent. Vier alle mijlpalen, niet alleen het behalen van het einddoel.
  6. Laat het idee los dat het perfect moet zijn. Perfectionisme is een verzameling zelfvernietigende denkpatronen die ervoor zorgen dat je probeert om onrealistisch hoge doelen te bereiken; ze doen eigenlijk meer kwaad dan goed. Perfectionisten leven vaak volgens een rigide set van regels die onverbiddelijk en onrealistisch kunnen zijn, wat vaak leidt tot dingen niet afmaken. Als je denkt dat je een perfectionist bent, probeer dan vast te stellen waarom je vindt dat elke taak perfect moet zijn. Onderzoek eens of dat werkelijk zo is: moet iets echt, en van wie moet dat? Moet iets op een bepaalde manier, of zijn er ook andere manieren?

Besef ook dat een plan, ondanks al je zorgvuldige onderzoek, planning en inspanning soms niet lukt. Misschien heb je je interesse in het onderwerp verloren, of heb je je gerealiseerd dat de uitkomst je niet gaat opleveren wat je nodig hebt; misschien vind je de inspanningen niet de moeite waard, ben je eerder tevreden met behaalde resultaten, of voel je dat het niet jouw pad is. In dit geval geloof ik dat het wijs is om geen verdere actie te ondernemen en het los te laten.

Ik heb jarenlang geworsteld met mijn gewicht, vond mezelf te dik. Probeerde allerlei diëten, ging over mijn grenzen bij meer bewegen, niks hielp. Tot ik besefte dat mijn medicijngebruik afvallen bijna onmogelijk maakt, het in een rolstoel zitten en minder kunnen bewegen afvallen lastig maakt en dat ik eerlijk aan mijzelf kon toegeven dat ik van lekker eten hou. Eten is voor mij gezelligheid en warmte; de inspanningen die ik moet leveren om een halve kilo af te vallen maken mij geen gezelliger, leuker mens. Integendeel: het frustreerde me alleen maar. Bovendien ontdekte ik dat mijn gevoel van eigenwaarde niet afhangt van hoe ik eruit zie. Maar dat is een ander proces waar ik later meer over zal schrijven.

Voor mij is het allerbelangrijkste om af te maken waar ik aan begin, dat ik geloof dat er een element van plezier en genot moet worden opgenomen in elk project. Dat maakt dat je iets vol kan houden en dat je productiever wordt in al je werk, inspanningen en het behalen van resultaten.

Als je de bovenstaande tips en suggesties kunt volgen, weet ik zeker dat je kunt voorkomen dat je vast komt te zitten en opgeeft, maar dat je kunt afmaken waar je aan begonnen bent. Succes met jouw projecten!

Claudia Koehoorn